توضیحات

موتور 8 دور
سیستم کاهنده صدا
لمسی
چیمنی مشکی
فیلتر أآلومینیومی (با قابلیت نصب فیلتر کربنی)