موجود
نام کالانوع کالامتراژ هر بستهقیمت سفید(ریال)طرح چوب(ریال)سفید چسبدار(ریال)طرح چوب چسبدار(ریال)
داکت1(10*10)میلی مترساده10013/65015/75019/95022/050
داکت1.5(10*15)میلی مترساده14015/75018/37525/20028/350
داکت1.6(16*16)میلی مترساده12019/42522/57528/87532/550
داکت2(20*20)میلی مترساده9023/10026/25035/70038/850
داکت2.5کوتاه(16*25)میلی مترساده8425/20028/87540/95045/150
داکت2.5(20*25)میلی مترساده7028/35032/55045/15049/350
داکت2.5(25*25)میلی مترساده_____
داکت3کوتاه(15*30)میلی مترساده6028/35032/55045/15049/350
داکت3(30*30)میلی مترساده/شیاردار4042/00048/30063/00069/300
داکت3.5(40*35)میلی مترساده/شیاردار3256/70065/100__
داکت4(30*40)میلی مترساده/شیاردار3249/35056/70075/60082/950
داکت40*40(طرح ایتالیا)میلی مترساده/شیاردار2471/40068/250آبی->71/400
داکت60*40(طرح ایتالیا)میلی مترشیاردار32105/00099/750آبی->105/000
داکت5(30*50)میلی مترساده/شیاردار2463/00073/500__
داکت6(40*60)میلی مترساده/شیاردار3284/00096/600__
داکت6(60*60)میلی مترساده/شیاردار24101/850117/600__
داکت 60*60(طرح ایتالیا)میلی مترشیاردار24147/000141/750آبی->147/000
داکت9(40*90)میلی مترساده/شیاردار24101/850117/600__
داکت9بلند(60*90)میلی مترساده/شیاردار18126/000147/000__
مقایسه