موجود
نام محصولقیمت(هرمتر به ریال)
کابل افشان0/75*333/600
کابل افشان1*338/700
کابل افشان1/5*354/000
کابل افشان2.5*384/200
کابل افشان4*3128/000
کابل افشان6*3184/000
کابل افشان10*3316/000
کابل افشان16*3510/000

جهت اطلاع از تخفیف محصول تماس با واحد فروش

031-32211672

مقایسه