موجود
نام محصولقیمت (هرمتر به ریال)
کابل افشان0/75*222/700
کابل افشان1*226/700
کابل افشان1/5*236/700
کابل افشان2/5*259/100
کابل افشان4*290/000
کابل افشان6*2130/000
کابل افشان10*2223/000
کابل زمینی4*2107/900
کابل زمینی6*2153/000
کابل زمینی10*2247/000

جهت اطلاع از تخفیف محصول تماس با واحد فروش

031-32211672

مقایسه