پنل سقفی توکار ایرانی با18 ماه گارانتی

موجود
نام کالاطیفمصرف کننده(ریال)
پنل 3وات توکار گردآفتابی/مهتابی145000
پنل 6وات توکار گرد-مربعآفتابی/مهتابی275000
پنل 6وات توکار گرد-مربعسه حالته330000
پنل7وات توکارگردآفتابی/مهتابی/استاندارد220000
پنل7وات توکار گردسه حالته285000
پنل 12وات توکار گرد-مربعآفتابی/مهتابی/استاندارد385000
پنل 12وات توکار گرد-مربعسه حالته460000
پنل18وات توکار گرد-مربعآفتابی/مهتابی/استاندارد540000
پنل18وات توکار گرد-مربعسه حالته680000
پنل 24وات توکارگرد-مربعآفتابی/مهتابی/استاندارد750000
پنل 24وات توکار گرد-مربعسه حالته880000
مقایسه