توضیحات

فیلتر آلومینیمی
پنل تنظیمات : کلید فشاری
نور پردازی : کم مصرف SMD
سایز : 70 سانتی متر