توضیحات

انواع:براق
سایزها:35*215سانتی متر
ضخامت:نازک4و8میلی متر