توضیحات

انواع:براق/ضدخش
سایزها:35/5*215سانتی متر
ضخامت:نازک4و8میلی متر