توضیحات

انواع:مات/براق/طرح ملچ(جدید)
سایزها:76*215سانتی متر/86*215سانتی متر/96*215سانتی متر/106*215سانتی متر
ضخامت:نازک4و8میلی متر