توضیحات

انواع:مات
سایزها:76*215سانتی متر/86*215سانتی متر/96*215سانتی متر/106*215سانتی متر
ضخامت:نازک4و8میلی متر