موجود
انواع:طرح ملچ(جدید)
سایزها:76*215سانتی متر/86*215سانتی متر/96*215سانتی متر/106*215سانتی متر
ضخامت:نازک4و8میلی متر
مقایسه

توضیحات

انواع:طرح ملچ(جدید)
سایزها:76*215سانتی متر/86*215سانتی متر/96*215سانتی متر/106*215سانتی متر
ضخامت:نازک4و8میلی متر