موجود
توکارروکارروکار
قیمت باسیفون(ریال)قیمت باسیفون(ریال)قیمت بدون سیفون(ریال)
6/300/0005/250/0004/500/000
مقایسه

توضیحات

سایز : 50*120 سانت
حجم : 28 لیتر