موجود
شرح کالارنگقیمت هر متر(تومان)
ریسه 3014 سفید-آفتابی-آبی-قرمز6900
ریسه 3014 انبه ای-آبی-بنفش7500
ریسه 5730 تراکم120
با ضمانت تعویض
سفید-آفتابی-آبی-قرمز12500
ریسه5730 تراکم120
باضمانت تعویض
بنفش-انبه ای-آبی12750
ریسه 5730تراکم88
سفید-آفتابی و رنگهای موجود7500
ریسه5730تراکم88
با ضمانت
سفید-آفتابی ورنگهای موجود9800
سوکت5730_6800
مقایسه