توضیحات

رنگبندی این مدل دستگیره شامل:

زیتونی

صدفی