موجود
نام کالامتراژ هر بسته(متر)قیمت سفید(ریال)طرح چوب(ریال)سفید چسبدارطرح چوب چسبدار
داکت زمینی 12*50 دارای پارتیشن داخلی(خاکستری)2075/600_100/800_
داکت زمینی12*50 دارای پارتیشن داخلی(سفید)2079/80099/750105/000126/000
داکت زمینی20*70 دارای پارتیشن داخلی (خاکستری)20105/000_149/100_
داکت20*70 دارای پارتیشن داخلی (سفید)20110/250136/500154/350183/750
داکت زمینی 20*90 دارای پارتیشن داخلی (خاکستری)20147/000_210/000_
داکت زمینی20*90 دارای پارتیشن (سفید)20154/350194/250217/350262/500
مقایسه