موجود
نوع کالامقدار(در بسته)قیمت(ریال)قیمت طرح چوب
بدنه +درب20199/500241/500
سه راهی691/350110/250
زانوی تخت891/350110/250
زانوی داخلی884/000100/800
زانوی خارجی684/000100/800
قطعه اتصال8049/35059/850
بست انتهایی10049/35059/850
کادر و پایه45*45 (2 ماژول)2052/50063/000
کادر وپایه 45*90 (4ماژول)2066/15079/800
کادر وپایه 45*135(6ماژول)1578/75094/500
مقایسه