موجود
نوع کالامقدار(در بسته)قیمت(ریال)قیمت طرح چوب(ریال)
بدنه ترانک16168/000204/750
درب نرم ترانک16105/000126/000
درب سخت1684/000100/800
سه راهی24141/750173/250
زانوی تخت4141/750173/250
زانوی داخل8141/750173/250
زانوی خارج14141/750173/250
قطعه اتصال بدنه10031/50037/800
قطعه اتصال درب10031/50037/800
بست انتهایی3057/75069/300
کادر 1 عددی (پریز معمولی)4047/25047/250
کادر وپایه45*45(2ماژول)2052/50063/000
کادر وپایه45*90(4ماژول)1566/15072/450
کادر وپایه45*135(6ماژول)1079/50094/500
کادر وپایه45*180(8ماژول)2088/200105/000
کادر فیوز مینیاتوری2466/15078/750
مقایسه