موجود
نوع کالامقدار(در بسته)قیمت(ریال)قیمت طرح چوب (ریال)
بدنه + درب16218/400262/500
سه راهی494/500113/400
زانوی تخت494/500113/400
زانوی داخل490/300108/150
زانوی خارج490/300108/150
قطعه اتصال6052/50063/000
بست انتهایی6052/50063/000
کادر 1عددی(پریز معمولی)4047/25047/250
کادر وپایه 45*45(2 ماژول)2052/50063/000
کادر وپایه45*90(4ماژول)1566/15079/800
کادر وپایه45*135(6مازول)1078/75094/500
کادر وپایه45*180(8ماژول)2088/200105/000
کادر فیوز مینیاتوری2466/15078/750
مقایسه